Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

 2017-05-30

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      projekt Działamy razem z wiarą            w lepsze jutro
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Zespół Interdyscyplinarny
      Kontakt
Maj 2017
  Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczka

2017-04-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko sprzątaczka została wybrana Pani Anna Zielińska, zam. Święciechowa.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka; złożone dokumenty były kompletne, nie zawierały braków ani uchybień. Spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.
Joanna Primel
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie
Myśl projektowo – relacja z udziału w spotkaniu

2017-04-19

Myśl projektowo – relacja z udziału w spotkaniu

18 kwietnia 2017 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie odbyło się spotkanie „ABC tworzenia projektu”.

Celem spotkania było praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmowała m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie celów, opis działań w projekcie, określanie rezultatów oraz tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. Praktyczne ćwiczenia pozwoli nabyć wiedzę jak prawidłowo wypełniać wniosek oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi, grupy nieformalne.
Spotkanie odbyło się w związku z ogłoszonym przez Centrum PISOP konkursem Mikrodotacji Wielkopolska Wiara.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
Myśl projektowo - zaproszenie do udziału w spotkaniu

2017-04-14

Zapraszamy do udziału w spotkaniu „ABC tworzenia projektu”, które odbędzie się 18 kwietnia w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie (ul. Rynek 14 A) godz. 11.00.

Dobrze opracowany projekt daje większe szansę na pozyskanie pieniędzy na jego realizację.
Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmie m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie celów, opis działań w projekcie, określanie rezultatów oraz tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. Praktyczne ćwiczenia pomogą w prawidłowym wypełnianiu wniosku oraz uniknięciu najczęściej popełnianych błędów.

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać najpóźniej do 18 kwietna mailem na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl lub faksem pod nr 65/520 78 86.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczka

2017-04-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko sprzątaczka zdecydowano o nierozstrzygnięciu naboru z uwagi na brak spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych i merytorycznych.

Joanna Primel
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Święciechowie
Nabór na stanowisko sprzątaczka

2017-04-06

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczka.

Dołączone pliki:
1) ogłoszenie o naborze
2) kwestionariusz osobowy
3) oświadczenie - dot. zgody na przetwarzania danych osobowych
4) oświadczenie o zdrowiu
5) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnychPieniądze na działania społeczne

2017-03-30

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu, które obędzie się 4 kwietnia od godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie. Tematem spotkania będzie konkurs Mikrodotacja Wielkopolska Wiara.

Dołączone pliki:
1) zaproszenieNabór na stanowisko sprzątaczka

2017-03-14

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczka.

Dołączone pliki:
1) ogłoszenie o naborze
2) oświadczenie - dot. zgody na przetwarzania danych osobowych
3) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
4) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
5) oświadczenie o zdrowiu
6) kwestionariusz osobowy"Działamy razem z wiarą w lepsze jutro"

2017-03-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie i Fundacją Aktywności Lokalnej z Puszczykowa.
Całkowita wartość projektu to 1.388.399,59 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 1.318.979,61 zł, natomiast wkład własny wyniesie 69.419,98 zł. Dla gminy Święciechowa wartość projektu wynosi 83863,06, dofinansowanie w wysokości 79669,91 zł, wkład własny 4193,15 zł.

Projekt skierowany dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia wymagają wsparcia innych osób. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem, np. utrzymanie porządku, przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, pomoc w codziennej higienie osobistej, spacery, palenie w piecu itd.
Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Nowicka pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie, tel. 65 533 07 32 lub 519 687 828.

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (9-61 z 61)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki       dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny

Get Adobe Flash player


 

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, tel./fax: (65)533-07-32

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji